Directe schadeafhandeling online

Expert

Evelijn Tuynman

Letseladvocaat

Evelijn Tuynman studeerde rechten in Groningen aan de RUG. Sinds 1 januari 2008 werkt zij als juridisch medewerker bij Slot Letselschade. Daarvoor was zij werkzaam als letselschadejurist bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Naast de zwaardere verkeersletselzaken behandelt ze werkgeversaansprakelijkheidszaken en arbeidsongeschiktheidsgeschillen, voortvloeiend uit particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Evelijn is gespecialiseerd in medische kunstfouten, medische klacht- en tuchtzaken.