SCHADE?! JIJ BEPAALT VANAF NU!

Wat verzekeraars je niet vertellen ...
Click op deze video's: "Autoschade"  "Blijf baas over eigen auto bij schade" 
 "Het verschil tussen goede en slechte reparatie"

Schadeloosstelling betekent dat je auto teruggebracht wordt in de staat van vóór de schade. Lees deze column. Het is voor verzekeraars onmogelijk om onafhankelijk en integer jouw belang als klant te behartigen! Veel verzekeraars zijn inkopers op prijs geworden. Bij schade ben je geen klant, maar een kostenpost. 

Download de brief voor je verzekeraar met 6 cruciale vragen. Dit verschaft in één keer duidelijkheid over je autoverzekering. Het is jouw auto, jij bent de klant, jouw belang moet worden behartigd. Het schadeherstelbedrijf moet garant staan voor vakmanschap. Kwaliteit en veiligheid moeten worden gewaarborgd.

Keuzevrijheid is een basisrecht. Bepaalt de autoverzekeraar waar je auto hersteld moet worden? Word je geconfronteerd met financiële sancties zoals een verhoogd eigen risico’s, extreme inhoudingen op uitkering schade, tot helemaal geen uitkering bij schade.
Wil jij zelf bepalen? Vraag je verzekeraar om een autoverzekering met vrije reparateurkeuze zonder sancties. Deze kost vaak maar een paar euro per maand meer en bespaart je een hoop ellende.

Jij betaalt, dus jij bepaalt! Kies je na het lezen van alle informatie toch ervoor je verzekeraar te laten bepalen? Wij zijn overtuigd dat dit geen slimme keuze is. Maar het is dan in ieder geval een bewuste keuze. Jij bepaalt tenslotte!