Directe schadeafhandeling online

FAQ

?>

Vraag & antwoord

Je hebt de voorwaarden zorgvuldig gelezen alvorens de polis akkoord te geven.
Deze voorwaarden sluiten aan op je wensen en verwachtingen jezelf te verzekeren voor onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld een aanrijding.
Of het nu eigen schuld of een verhaalschade betreft alles dient volgens de wet en jouw wensen ingeregeld en afgehandeld te kunnen worden.

Dus als er geen “kleine lettertjes” in de polis staan die niet passen bij je wensen dan past je verzekering bij je. Je wilt tenslotte geen volle premie betalen voor een verzekering die niet voldoet aan je wensen op het moment van schade. Je wilt verzekerd zijn zoals jij wilt.

Dit kan mogelijk zijn. Bij een eigen schuldschade wordt tenslotte de schade op je eigen autopolis afgewikkeld. 
Daarom is het cruciaal om de inhoud van je voorwaarden goed door te lezen alvorens akkoord te geven. Alleen dan ben je verzekerd dat de polisvoorwaarden aansluiten op je wensen. Bij de jaarlijkse contractverlenging is het belangrijk om je polisvoorwaarden weer eens door te nemen. Verzekeraars wijzigen nogal eens de inhoud van de polisvoorwaarden bij prolongatie.

Bij een verhaalschade, dus niet je eigen schuld schade, ben je echter vrij om zelf te bepalen welke schadeherstelbedrijf je auto repareert. Het is belangrijk om de schade in dit geval rechtstreeks met de tegenpartij verzekeraar te regelen bij wet via rechtstreeks vorderingsrecht. 

Een reparatiebeslissing wordt genomen gebaseerd op wat wel en niet betaald wordt. Twijfel? Laat dan een ASK Autoscan uitvoeren via de Autoschadekeuring. Dan heb je snel zekerheid!

Bij een niet eigen schuldschade, dus een verhaalbare schade, bepaal je altijd zelf welk schadeherstelbedrijf je auto hersteld. 

Staat op je polisblad dat "Vrije Keuze Herstel" is verzekerd?
Dan ben je altijd vrij in je keuze door welk schadeherstelbedrijf je de schade laat herstellen. Ook bij een eigen schuldschade, dus een niet verhaalbare schade.
Je verzekeraar verlaagt in dat geval de schadevergoeding niet als je naar een schadeherstelbedrijf gaat dat niet door deze verzekeraar is geselecteerd als partner. 

De Autoschadekeuring vertelt je hoe je auto na schadeherstel is gerepareerd en laat dit ook duidelijk zien met haar unieke ASK Autoscanner. Aan de hand van één- of meerdere heldere kleurenfoto's zie je wat er onderhuids aan je auto gebeurd is en hoe je auto uiteindelijk gerepareerd is.

Maar ook voor de aankoop van je nieuwe auto is deze unieke ASK Autoscanner van de Autoschadekeuring nuttig.
Het laat je aan de hand van kleurenfoto's zien wat je precies koopt. De ASK Autoscan bevestigt of je nieuwe auto een schadeverleden heeft en zo ja, hoe de schade daadwerkelijk hersteld is.
Gewoon transparant en duidelijk.

In sommige gevallen is het toelaatbaar en soms niet. Het heeft te maken met bijvoorbeeld economisch Total Loss en op basis van behoud. Het dient altijd in overleg met jou als klant te gebeuren en het mag nimmer ten koste gaan van de voertuigveiligheid.

Voorbeelden van goedkoper repareren zijn: 

  • Matching Quality onderdelen worden gemonteerd op je auto.
  • Gebruikte onderdelen herleidbaarheid herkomst en bouwjaar worden gemonteerd op je auto.
  • Plaatwerkdelen die eigenlijk vervangen moeten worden, worden hersteld.
  • Metallic kleuren worden niet uitspuiten.
  • Zo min mogelijk onderdelen worden ten behoeve van het schadeherstel gedemonteerd.
  • Koplampen, bumpers en afdekplaten worden gerepareerd in plaats van vervangen.
     

Voertuigherstel is het vergoeden van de financiële schade.
Deze is mede afhankelijk van de ruimte die er is in de financiële voertuigwaarde ten opzichte van de financiële waarde om het voertuig correct OE te herstellen.
Is er een veiligheidsissue, dan dient er een WOK op het voertuig gezet te worden.
Dit zodat na de reparatie van je auto gecontroleerd kan worden of je auto correct gerepareerd is.
 

Nee. Als je een schade aan je auto alleen maar digitaal laat vaststellen, dan kom je vaak bedrogen uit. De schade-uitkeringen vallen vaak lager uit, doordat de schade niet fysiek correct is vastgesteld.
Bijvoorbeeld:
Er zijn te weining uren gecalculeerd om de schade correct te herstellen; die deuk in het portier leek veel minder op de foto maar nu blijkt dat er toch een nieuw portier in moet komen en naastliggende onderdelen moeten worden uitgespoten. 
Of, nu blijkt dat ook je koplamp afgebroken is doordat iemand tegen je bumper is gebotst en je ADAS dient ook gekalibreerd te worden. Dit was op de foto's niet te zien. En jij hebt als consument de kennis niet, en gaat er vanuit dat het correct gebeurt.

Ons advies is dan ook: ga altijd naar een schadeherstelbedrijf om de schade vast te laten stellen. Zorg dat je verzekerd bent van correct schadeherstel en volledige vergoeding van je geleden schade, zodat je weer veilig je weg kunt vervolgen na schadeherstel.

Voor de intake is het belangrijk dat je de volgende papieren bij je hebt: de kentekencard of kenteken deel 1 en 2, je rijbewijs, de groene kaart of je polisblad en het Schadeaangifteformulier (SAF).
Voor de schadevaststelling is het uiteraard belangrijk dat je met de auto zelf langs komt.
 

Het is verstandig om de schade eerst te laten bekijken bij een schadeherstelbedrijf  zodat beoordeeld kan worden of het (verkeers) technisch verantwoord is nog verder te rijden.

Het schadeherstelbedrijf kan na de beoordeling van de schade een afspraak met je inplannen voor reparatie.
Om te zorgen dat de reparatieduur geminimaliseerd wordt, is het mogelijk dat de benodigde onderdelen al besteld worden. Des te sneller rijd je weer in je eigen auto en worden de kosten van een eventuele huurauto geminimaliseerd.

Dit kan bij je eigen verzekeraar, je tussenpersoon of je leasemaatschappij.
Maar tegenwoordig is het vaak verstandiger eerst naar het schadeherstelbedrijf van je eigen keuze te gaan. 
Het schadeherstelbedrijf kan je hierin totaal ontzorgen op het moment van schade.

Als de schade aan je auto een verhaalschade, dus niet eigen schuld schade betreft, of als je een vrije keuze reparateur polis hebt en het is je eigen schuld, dan is het handig om eerst naar het schadeherstelbedrijf te gaan, zodat dit schadeherstelbedrijf je ontzorgt.
Met behulp van het ingevuld en ondertekende schadeformulier zorgt het schadeherstelbedrijf dat je mobiel bent en blijft en regelen zij de afwikkeling met de tegenpartij verzekeraar voor en namens je. 

Bij een niet eigen schuldschade (verhaalbaar) heb je recht op een huurauto gedurende het schadeherstel en bij (mogelijk) total loss tot de schade (financieel) afgewikkeld is. De factuur huurauto verhaal je op de verzekeraar tegenpartij. Verzekeraars vergoeden vaak maar 75 % van de factuur huurauto. Dit is niet altijd terecht.
Bij een eigen schuldschade heb je in principe geen recht op een huurauto.
In dit geval geldt het contract met je verzekeraar, de polisvoorwaarden. Sommige verzekeraars hebben een vast bedrag per dag, en een maximaal aan dagen in de polisvoorwaarden opgenomen als bijdrage vergoeding huurauto.
 

In de meeste gevallen wordt door Rijkswaterstaat of de politie een berger geregeld die je auto wegsleept.
Laat je auto nooit eerst naar je huisadres slepen maar direct naar het schadeherstelbedrijf van je keuze.
De verzekeraar vergoedt namelijk maar één keer een transport met de berger.
Bij drukte kan het voorkomen dat je eerst naar de berger zelf wordt gesleept en dat op een later tijdstip je auto wordt doorgetransporteerd naar je keuze schadeherstelbedrijf.
Vergeet niet het schadeherstelbedrijf te laten weten dat je auto eraan komt.

Dit betekent dat je auto geen deel meer mag nemen aan het verkeer, dus ook niet op de openbare weg mag staan. Let op: een auto met een WOK melding is niet verzekerd!
Je dient het schadeherstelbedrijf welke je auto repareert, gelijk hiervan in kennis te stellen. Zij dienen een afspraak te maken bij het RDW om je auto direct na schadeherstel ter keuring aan te bieden.
Niet alleen de keuringskosten, maar onder andere ook de tijd dat een medewerker onderweg is, transportkosten, etc., dienen meegenomen te worden in het expertiserapport, aangezien deze kosten onderdeel zijn van de totaalschade.
Pas nadat de auto door het RDW weer goedgekeurd is, en de papieren in orde zijn, mag je auto weer deelnemen aan het verkeer.

Na een ongeval dien je altijd ter plaatse samen de voorkant van een schadeaangifteformulier (SAF) in te vullen en te ondertekenen voor akkoord. Zorg dat de tegenpartij de achterzijde na invullen ook ondertekent en het SAF direct verstuurt naar zijn/haar verzekeraar of tussenpersoon.
Zorg daarom ook dat er altijd een SAF in je auto ligt.

Maak zelf een foto van de voor- en achterzijde van je SAF en geef dit aan het schadeherstelbedrijf welke je auto gaat repareren. Laat het schadeherstelbedrijf een schadebegroting maken en bellen met de verzekeraar tegenpartij.

Als je niet direct je auto laat repareren zijn hier kosten aan verbonden. Deze worden na schadeherstel in mindering gebracht op het te betalen totaalbedrag.

Je schadeherstelbedrijf of een ingeschakelde verhaalservice handelt de claim met de verzekeraar tegenpartij af.
Afhankelijk van het schadebedrag, zal er een expert ingeschakeld worden die bij het schadeherstelbedrijf de schade aan je auto komt bekijken.

Zodra de aansprakelijkheid is erkend, zal er na ontvangst van de totaalvordering inclusief alle facturen betrekking hebbende op het herstel van de schade tot betaling worden overgegaan.

Soms heb je een officieel taxatierapport nodig en/of komt een expert langs om de schade te beoordelen. Dit kan een expert van je eigen verzekeraar, een expert van de verzekeraar van de tegenpartij of een onafhankelijke door de verhaalservice ingeschakelde expert zijn.
We adviseren je de expert altijd bij het schadeherstelbedrijf waar je de schade aan je auto eventueel ook wilt laten repareren langs te laten komen. Ga niet akkoord als een expert op je werk of bij je thuis langs wil komen om de autoschade met je af te wikkelen. Je hebt de kennis niet.

Indien je de schade niet direct laat herstellen zijn er kosten aan een expertiserapport verbonden. Mocht je achteraf toch besluiten om de schade te laten herstellen bij het schadeherstelbedrijf welke het expertiserapport heeft opgesteld, dan worden de door je betaalde expertisekosten in mindering gebracht op de reparatiekosten.

Het Waarborgfonds keert geld uit aan gedupeerden, die het slachtoffer zijn geworden van een schade veroorzaakt door een onbekend gebleven motorvoertuig. 
Je dient altijd aangifte te doen bij de politie. Indien bijvoorbeeld je geparkeerde auto beschadigd is en de dader is niet bekend, dan kun je wellicht gebruik maken van het Waarborgfonds. Of je in aanmerking komt check je via: Schade Zonder Dader.

Zoals het woord “eigen risico” al zegt is dit een risico voor eigen rekening.
Verzekerden kiezen soms zelfs voor een hoger eigen risico zodat ze minder premie betalen.
Op het moment van schade kan dit soms pijnlijk zijn, maar het is een bewuste keuze geweest.
Als er sprake is van een eigen risico dan moet dit bij aflevering van je gerepareerde auto contact of per pin voldaan worden.

Als het om een verhaalbare schade gaat, keert je verzekeraar of tussenpersoon na het verhalen van de autoschade het eigen risico aan je uit.
Bij een verhaalservice hoeft de schade en het eigen risico vaak niet voorgeschoten te worden.
Wel blijf je ten alle tijden verantwoordelijk voor correcte uitbetaling aan het schadeherstelbedrijf.

Middels een akte van cessie cedeer je en geef je als klant dus wettelijk toestemming aan de verzekeraar om de uitgevoerde schadewerkzaamheden en gemaakte kosten voor herstel van de schade ook daadwerkelijk uit te keren aan het schadeherstelbedrijf.

Hierdoor hoef je zelf geen bedragen voor te schieten. Wel dien je zelf bij aflevering van je gerepareerde auto het eigen risico te voldoen als daar nog sprake van is. En is je auto zakelijk verzekerd, dan moet je ook de BTW van alle facturen met betrekking tot het herstel van de schade op naam van je bedrijf te voldoen aan het schadeherstelbedrijf of de verhaalservice. Vergeet deze facturen niet in je eigen administratie te verwerken.

Let op: je blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een correcte betaling, ondanks een verstrekte akte van cessie.

Mogelijk als de waarde van je auto, doordat hieraan schade werd toegebracht, en zelfs na reparatie de waarde niet meer even hoog is als net voor de schade.
Bij een eigen schuldschade, dus op je eigen casco autoverzekering, is waardevermindering bijna nooit meeverzekerd.

Wanneer door een ander schade aan een voertuig is toegebracht kan de benadeelde mogelijk aanspraak hebben op waardevermindering.
Waardevermindering bij autoschade is onder andere afhankelijk van leeftijd voertuig, arbeidsuren, en hoe het voertuig uiteindelijk hersteld is.

Bij een (deel) schuldschade val je in principe terug op de no-claimladder, behalve als je een bonus beschermer hebt afgesloten. Dit betekent niet altijd dat je ook terugvalt in het percentage no-claim korting. Het ligt er namelijk aan hoe lang je al op het maximale kortingspercentage staat. Je verzekeraar kan je hierover het beste informeren.

Economisch- oftewel financieel total loss van de auto betekent bij:
Een vergoeding op basis van nieuwwaarde, dat de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de vastgestelde waarde van de auto;
Een vergoeding op basis van aankoopwaarde of dagwaarde, dat de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde van de auto direct voor het ongeval en de waarde van de restanten na het ongeval. 

Met restanten wordt bedoeld alles wat na een schade nog over is van de auto.

Kortom, het is dan financieel niet meer de moeite waard om de auto te laten repareren. In dit geval krijg je bij een eigen schuldschade afhankelijk van je polisvoorwaarden (contract met je verzekeraar) de nieuwwaarde, aankoopwaarde of dagwaarde uitgekeerd. Bij een verhaalschade en je claimt op de tegenpartij, dan wordt van de dagwaarde uitgegaan.
De dagwaarde wordt vastgesteld door een schade expert in samenspraak met de verzekerde en het schadehestelbedrijf en is afhankelijk van onder andere de staat van het voertuig, opties, kilometerstand, oude schades etc.

De dagwaarde moet je in staat stellen om een gelijkwaardige auto terug te kunnen kopen.
We adviseren je als consument zelf even te controleren wat op gaspedaal een gelijkwaardige auto nog kost. Maak hier ook screenshots van als bewijs.

Met technisch total loss van de auto wordt bedoeld dat de auto technisch niet meer in een staat is om veilig mee te rijden en reparatie onmogelijk of onverantwoord is. Kortom, de auto is onherstelbaar beschadigd.

Meestal wordt bij een WA- Beperkt en Volledig Casco dekking het repareren van een ster in de voorruit volledig vergoed.  

Bij cosmetische schade dien je een kwalitatief goed genormeerde autoruit te plaatsen.
Bij complexe schade met ruit gerelateerde ADAS camera’s dient de ruit te voldoen aan de ADAS normen. Hier kom je pas achter als de ruit geplaatst is en hij dus niet gekalibreerd kan worden; dan voldoet die ruit dus niet.
Dit kan nog niet van tevoren getest worden. Pas als de ruit in de auto geplaatst is kan getest worden.

Vaak kunnen deukjes, niet groter dan een 2 euro muntstuk, door middel van uitdeuken zonder spuiten onzichtbaar uitgedeukt worden. Dit gebeurt met behulp van speciaal gereedschap en/of reparatiemethoden. Kortom, er wordt geen plamuur gebruikt en er wordt niet gespoten.
Belangrijk is wel dat de lak niet beschadigd is.
Het scheelt vaak in je portemonnee en je auto blijft in originele staat.
Deze methode wordt toegepast bij onder andere hagelschade maar ook bij een klein parkeerdeukje ontstaan door bijvoorbeeld een openslaand portier.

Nee, het schadeherstelbedrijf zal moeten voldoen aan de NEN 9140 norm voor veilig werken aan elektrische voertuigen.
Dit betekent dat er alleen maar gewerkt mag worden aan elektrische voertuigen volgens speciaal hiervoor bestemde veiligheidsprotocollen. Deze omvatten bijvoorbeeld dat de werkplek voor elektrische voertuigen duidelijk zichtbaar afgezet dient te zijn. Ook moet er altijd vooraf gemeten worden of het voertuig onder hoogspanning staat en om je voertuig "stroomloos"te zetten wordt altijd gebruik gemaakt van speciaal geïsoleerd gereedschap.

Merkerkenning is dat een hersteller zowel commercieel als technisch gelieerd is aan een automobielmerk.
Onderdelen, data en herstel norm zijn vastgelegd in een strak omlijnd herstelproces in regie van een merkdealer en importeur.

Merkherkend betekent dat een hersteller vooraf, bij intake van de schade, los van commerciële trajecten kan bepalen dat het voertuig correct conform OE fabrikant norm kan worden hersteld.
Dus voor u de meest gunstige en correcte oplossing kan aanbieden.

Een cosmetische schade is correct te herstellen met alleen algemene basiskennis van schadeherstel. Bijvoorbeeld de- en monteren, uitdeuken, voorbewerken en spuiten.

Een complexe schade is alleen correct te herstellen met specifieke hersteldata en apparatuur welke in overeenstemming dient te zijn met de voorschriften van de automobielfabrikant, oftewel merkherkend- of merkerkend schadeherstel.

Bijvoorbeeld kooiconstructie, ADAS trajecten, ingangsdiagnose, herstel volgens OE, uitgangsdiagnose, specifieke elektronische schade en kalibratie traject. Kalibreren na autoruit verlijming valt dus ook onder complex schadeherstel.

ADAS staat voor Advanced Driver Assistent Systems, oftewel rijhulpystemen.
Niet te verwarren met het gemak van de autopilot voor de bestuurder.

De consument denkt bij ADAS vaak aan de zelfrijdende auto, maar dat is niet correct. Is je auto jonger dan15 jaar, dan is er een grote kans dat je auto ook al uitgerust is met ADAS.

ADAS assisteert de bestuurder ten behoeve van veiligheid, rijgemak en eventuele bestuurdersfouten. Voorbeelden zijn ABS, BAS, LDW, Adaptive cruise control, etc. Deze systemen worden aangestuurd door een complex aantal computer gestuurde sensoren waaronder radar-units, camera's, lasers, magneet, warmte- en licht sensoren en de LIN en MOST netwerken in verband met continue communicatie tussen de CAN modules.

Het is dus van cruciaal maatschappelijk belang dat deze systemen correct werken en blijven werken. Het gaat niet alleen om voertuigveiligheid, maar ook om de veiligheid van u, uw dierbaren en medeweggebruikers!

Een connected car deelt al je rijdersdata met alle belanghebbenden zoals Google, autofabrikanten, overheden, verzekeraars.

Autopilot is de automatische piloot in je auto en levert gemak voor de bestuurder.
Te zijner tijd kan een autopilot berijderstaken overnemen.
Op dit moment nog maar een klein deel, maar dat worden er geleidelijk aan steeds meer. 
Zal er ooit een moment komen dat er sprake is van een zelfrijdende auto? De toekomst zal het uitwijzen.

AI staat voor Artificia Intelligence.
Door het combineren van een connected car met een autopilot functie komt er steeds meer data beschikbaar om tot een zelfrijdende auto te kunnen komen.

Persoonsgebonden en/of commerciële data hoort hier volgens ons niet bij!

Stel je eigen vraag: