Directe schadeafhandeling online

Claim op eigen casco verzekeraar

Claim op eigen casco verzekeraar

Mevr. Sommeling van Jijbepaalt ging hierop voortvarend te werk en stak er veel moeite in om de verzekeraar aan te spreken om aan zijn verplichtigen te voldoen.

De zaak is inmiddels opgelost en hiervoor ben ik zeer dankbaar!