Directe schadeafhandeling online

Expert

Coen de Koning

Letseladvocaat

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij is sinds 2000 LSA-advocaat en heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt. Slachtoffers kunnen meestal kosteloos een beroep op hem doen, want als de aansprakelijkheid erkend is, komen zijn kosten voor rekening van de aansprakelijke partij.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

De Denktank Overlijdensschade presenteerde in november 2014 een notitie met daarin een betere en eenvoudigere oplossing voor de afwikkeling van overlijdensschades. Inmiddels is deze notitie begin 2015 omgezet in een richtlijn van de Letselschaderaad. Een mooi voorbeeld van hoe hij werkt: niet zeuren over problemen, maar oplossingen zoeken en anderen daarin meekrijgen.

Hij heeft vele ingewikkelde aansprakelijkheidszaken tot een goed einde gebracht en zijn zaken halen, mede daarom, regelmatig de publiciteit.
Coen geeft regelmatig cursussen en lezingen.

Deskundigheid:
-   aansprakelijkheidsrecht (letselschade en overlijdensschade);
-   verzekeringsrecht (AOV-verzekeringen);
-   gezondheidsrecht.

Voorbeelden van spraakmakende zaken:
-   
de Legionellaramp op de West-Friese Flora (1999);
-   het Trapongeval in Utrecht (2006);
-   de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn (2009);

Specialisatieverenigingen
Coen de Koning is lid van:
-   ASP, de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade;
-   LSA, de vereniging van Letselschade Advocaten;
-   Peopil, de Pan European Organisation for Personal Injury Lawyers;
-   WAA, de Werkgroep Artsen-Advocaten;
-   VVG, de Vereniging voor Gezondheidsrecht;

Redactionele werkzaamheden
Tot augustus 2012 is Coen de Koning redactielid van LetselschadeNEWS, blad voor letselslachtoffers en professionals in de letselschaderegeling geweest.  
-  Publicatie Hoofdstuk Shock- en affectieschade voor het Handboek Personenschade.
-  Lid van de Denktank Overlijdensschade (2009 - heden).

Docentschappen:
Coen is docent bij Laumen Opleidingen in Ede en OSR Juridische Opleidingen in Utrecht.

Op aanvraag verzorgt Coen in-company opleidingen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Bijvoorbeeld voor assurantie tussenpersonen, schadeverzekeraars, rechtsbijstandverzekeraars en letselschadejuristen.