Jouw Data

Jouw auto | Jouw data | jij bepaalt

"Slimme auto’s” zoals de connected car en de hoog autonome auto verzamelen vaak ongemerkt steeds meer data. Deze data zegt iets over je auto, maar ook over jouw als bestuurder van deze auto. En vervolgens wil iedereen die data hebben. Autofabrikanten, verzekeraars, toeleveranciers, maar ook schadeherstelbedrijven. Maar van wie is deze data? En moet deze data überhaupt gedeeld worden, en zo ja, met wie?

Er komt een hoop bij kijken, zoals:

-  Van wie is de data, van de eigenaar van de auto of de fabrikant?
-  Is de connected car een product of een dienst?
-  Wie heeft welke belangen?
-  Wie heeft de data in beheer?
-  Wie heeft er toegang tot de data?
-  Waar liggen de verantwoordelijkheden?
-  Welke data zijn (auto)fabrikanten bereid te delen met verzekeraars?

Autofabrikanten hebben toegang tot de data. Europese autofabrikanten zijn bereid om de data die auto’s genereren te delen. Maar waar sta jij als eigenaar van de auto in dit verhaal? Het is tenslotte jouw auto, jouw data, dus jij bepaalt!
Zou jij als consument deze data überhaupt willen delen met de fabrikant, je verzekeraar, een toeleverancier of het schadeherstelbedrijf? En tegen welke prijs?!

Gaat bij een ernstig ongeluk de politie zich aan de verklaring van de autofabrikant houden. Data die door eigen medewerkers van de fabrikant worden uitgelezen en gerapporteerd. En wat als de fabrikant informatie aan de politie of je verzekeraar gaat verstrekken over bijvoorbeeld je laatst gereden snelheid, gedeactiveerde veiligheidsaspecten van je auto, etc.

Veel autobezitters zijn zich helemaal niet bewust dat de auto waar ze dagelijks mee rijden deze data allemaal genereerd en opslaat in het hart van je auto. Het is belangrijk dat elke consument zich gaat verdiepen in het onderwerp voertuigdata. Ben je bewust wat er allemaal met jouw data gebeurt! En besef wat de eventuele gevolgen voor je kunnen zijn als, met wie en tegen welke prijs je jouw autodata gaat delen. Maak een bewuste keuze!

Het gedrag is altijd leidend geweest bij verzekeren door de eeuwen heen. Maar de manier waarop verzekeraars je gedrag nu willen gaan registreren is door alle technologische ontwikkelingen en de mogelijkheid van het realtime genereren van data, snel aan het veranderen.
De verzekeraar wil dan naar een verschuivende rol: van puur risico afdekken naar meer dienstverlening. Maar daarvoor hebben verzekeraars wel jouw data nodig. Maar vertrouw jij je verzekeraar jouw data toe?.